Çocuklara Kaya Tırmanışı Eğitimi Verildi

 

_MG_0147Hakkari’de do?a sporlar? alan?nda faaliyet yürüten Cilo Da?c?l?k ve Do?a Sporlar? Kulübü, çocuklara kaya t?rman??? e?itimi verdi. De?i?ik okullardan yakla??k 15 ö?rencinin kat?l?m?yla do?ada ya?am, da?c?l?k ve kaya t?rman??? e?itimi verildi. Kulüp bünyesinde verilen e?itimler hakk?nda bilgi veren e?itmenler; Hakkari’nin her taraf?n?n da?l?k oldu?unu belirtti ve Hakkarili çocuklar?n da do?a ile bulu?mas? için, çocuklar?n topra?a, ta?a, ota dokunmas?, kaya t?rman??? ö?renmesi için çal??malar yürüttüklerini söylediler.