Hakkari Kayak Merkezi Çocukların Eğlence Merkezi Oldu

Hakkari ?ehir merkezine 12 km mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi, hafta sonlar? ilkö?retim ö?rencilerinin e?lence merkezi oldu.

IMG_9302

Hakkari Milli E?itim Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir proje ile hafta içi baz? günler ve hafta sonlar? ilkö?retim ö?rencilerine kayak e?itimi ve k?zak keyfi yapt?r?l?yor. Her gün farkl? okullardan ö?renciler servislerle kayak merkezine götürülüyor. Burada kayak yapan çocuklara Milli E?itim Müdürlü?ü taraf?ndan yemek veriliyor.

Bu hafta Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Köprülü Köyü ?lkö?retim Okulu ö?rencileri ve Yüksekova’dan getirilen ö?renciler kayak merkezinde hafta sonunun tad?n? ç?kard?lar. Kayak merkezinde konu?tu?umuz çocuklar, bu etkinlikten çok mutlu olduklar?n? söylediler.