Hayat Sağlıklı Yaşamaya Değer

Sa?l???n?za ne kadar dikkat ederseniz ya?am kalitenizi o kadar yükseltirsiniz.

ortaokul_saglikli_yasam2Giderek artan hastal?klar, huzursuzluklar?m?z ve ya?amdan ald???m?z keyfin azalmas? hiç ?üphesiz sa?l???m?za gösterdi?imiz ilginin azald???n?n i?aretidir. ?? hayat?ndan, okullardan, dershanelerden, s?navlardan ve oyunlardan dolay? yeterli ve dengeli beslenemiyoruz. Ancak biliyoruz ki bu yo?unlukta ihmal edilen ve en çok zarar gören sa?l???m?z oluyor. Gün geçtikçe hastal?klar art?yor, mutsuz insanlar ço?al?yor. Böyle olumsuz durumlara kar?? gün içerisinde bol su tüketmeli ve hareket etmeliyiz. Güne egzersiz yaparak ve sa?l?kl? bir kahvalt? ile ba?layarak daha verimli bir gün geçirebiliriz. Üstelik gün içerisinde fark etmedi?imiz ve hastal?klara davet ç?karan mikroplardan korunmak için temizli?imize dikkat etmeliyiz. Ayr?ca bol bol meyve tüketmeliyiz. Renkli Kalemler ekibi, bu konu ile ilgili Halk Sa?l??? Merkezi’nde sa?l?k personeli olan Merve Koçer ile söyle?i yapt?.

??te söyle?iden k?sa bir bölüm:

 Sa?l?kl? olmak için hangi besinleri tavsiye edersiniz?

Sa?l?kl? olmak için yeteri kadar meyve ve sebze tüketmeliyiz.

Haz?r g?dalar hakk?nda neler dü?ünüyorsunuz?

Haz?r g?dalar? tüketirken kalorisine dikkat etmeliyiz.

Obeziteden korunmak için neler yapmal?y?z?

Obeziteden korunmak için yeteri kadar beslenmeliyiz ve günde 30 dakika tempolu ?ekilde hareket etmeliyiz.

 aaaaaa