Haydi çocuklar spora!

haydi-cocuklar-spora

Bu sene Milli E?itim Bakanl??? ve Gençlik ve Spor Bakanl??? taraf?ndan organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunlar?’n?n ilk a?amas? okullarda s?n?flar aras? gerçekle?tirdi.

 

 

Biz de önce kendi okulumuz Muzaffer Bar?? Yurt ?lkokulu’nda 4. s?n?flar aras?nda ön elemeleri yapt?k. Yar??maya okulumuz ad?na kat?lmaya hak kazanan s?n?f bizim s?n?f?m?z olan 4-c oldu. 4b s?n?f? yar??may? 1 saniye farkla kaybetti.

Samsun genelinde 1.-9. s?n?flardan 1.500 ö?renci tünel topu, sek sek, yakan top ve halat çekme geleneksel oyunlar?yla yar??malara kat?ld?. Oyunlar?n finali Samsun’un ilk kapal? spor salonu olan ?lkad?m Ya?ardo?u Spor Salonu’nda yap?ld?.

Final yar??malar?n?n ödül törenine ?lkad?m ?lçe Milli E?itim Müdürü Davut Numano?lu, ?ube Müdürü Ahmet Özker, ö?retmenler ve ö?renciler kat?ld?. Maalesef yar??mada dereceye giremesek de okulumuzu temsil edip bu yar??maya kat?lmaktan mutlu olduk.