Meyve Kabuklarından Gelen Şifa

K?? mevsimini ço?unlukla so?uk alg?nl??? ve griple sava?arak geçiriyoruz. Ama mevsimin getirdi?i hastal?klara kar??l?k ?ifas?n? da içinde bar?nd?ran k?? meyvelerimiz var.

Her biri ayr? vitamin deposu olan k?? meyveleriyle k?? çay?na yeni bir tan?m getirece?iz. Meyve kabuklar?yla yapaca??n?z çay koruyucu bir kalkan görevi görecek.

K?? çay? için malzemeler:

1 adet ayva kabu?u ve çekirde?i

1 adet nar kabu?u

1adet elma kabu?u

1 adet portakal kabu?u

1 adet limon(bütün)

Birkaç dal karanfil

Birkaç yaprak ?hlamur

Yap?l???: Verilen bütün meyveler iyice y?kand?ktan sonra kabuklar? soyularak bir çaydanl???n içine al?n?r, bir tam limon bütün halinde dört parçaya ayr?larak, ?hlamur ve tane karanfiller kabuklar?n üzerine eklenir. daha sonra su da eklenerek bir ta??m kaynat?l?r ve demlenmeye b?rak?l?r.

Afiyet ?ifa olsun.

meyve çay?