Sağlıklı Beslenme Üzerine Diyetisyenimizle Sohbet

images (1)Daha mutlu, sa?l?kl? bir hayat ya?ayabilmek için neleri bilmemiz gerekti?iyle ilgili diyetisyen Cansu Çatal ile bir röportaj yapt?k.

 

Merhabalar Cansu Han?m. Ben Renkli Kalemler ekibinden Meryemsu. ?zninizle size birkaç soru soraca??m.

Glisemik indeks nedir ?

Besinlerin kan ?ekerini yükselti? h?z?na Glisemik indeks denir.

Su tüketimi neden önemlidir?

Sindirim sistemimizin düzgün çal??mas?, metabolizmam?z?n do?ru i?lemesi, böbreklerimizin iyi çal??mas? ve ödem at?m? için su içmemiz önemlidir.

?nsanlar?n günde kaç ö?ün yemesini tavsiye edersiniz?

?nsanlar?n günde 6 ö?ün yemesini tavsiye ederim.

Egzersizin kan ?ekerine etkisi var m?d?r?

Evet vard?r, kan ?ekerini dü?ürür.

Bana vakit ay?rd???n?z için te?ekkürler.