Giresun’da Bir Şampiyon Yetişiyor

giresun jimnastikTürkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? ,Aysel ve Mesut Taftal? Giresun Ö?renim Birimi çocuklar?ndan olan Ceren Ceylan, uzun y?llard?r sporla olan ilgisiyle ön planda olmaya devam ediyor. Jimnastik sporuyla ilgili olan Ceren ba?ar?lar?yla öne ç?k?yor. Okulunu ve ailesini de ihmal etmeyen Ceren uzun vadede ?ampiyon olmay? hedefliyor.

Son zamanlarda jimnastik sporunun yan? s?ra Soft Ball’a da merak saran Ceren, bu spor dal?nda da ba?ar?l? olmay? hedefliyor.