Hakkari’de Dağ Bisikletine Olan İlgi Artıyor

Muhte?em manzaras? ve bakir do?as?yla Hakkâri merkezde bulunan Zap Vadisi, pedal çevirmek için ideal do?al parkurlara sahiptir.

1Resim1980 km’lik parkura sahip olan Zap Vadisi pedal çevirmenin yan? s?ra çe?itli hazlar?n ya?anmas?na da imkân verir. Zap Suyu boyunca rafting yapan sporcular? izlemek, yol üstünde bulunan köylerin do?al mutfaklar?n?n lezzetlerinden tatmak, da?lardan kayna??n? alan so?uk kar sular?ndan içmek, yol üstünde hizmet veren restoranlarda haz?rlanan taze alabal?klardan yemek ya da bahar mevsiminde do?ada yeti?en mantarlar ile ?zgara keyfi yapmak ya?anabilecek hazlardan sadece birkaç?d?r.