Hakkarili Sporcu Nurgül, Dünya Üçüncüsü Oldu

Hakkari Spor Lisesi Ö?rencisi Nurgül Abi, Fransa’da düzenlenen Okul Sporlar? Dünya Güre? Müsabakalar?’nda 3. oldu.

Resim18?l Milli E?itim Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamaya göre, sporcunun 43 kiloda mücadele etti?i belirtilerek, “Fransa’da yap?lan Okul Sporlar? Dünya Güre? Müsabakalar?’nda Hakkari Spor Lisesi ö?rencilerimizden Nurgül Abi, serbest stilde dünya üçüncüsü olmu?tur. Ö?rencimizi tebrik ediyoruz” aç?klamas? yap?ld?.