Perde Pilavı Tarifi

Malzemeler

1,5 su barda?? baldo pirinç

2 yemek ka???? tereya??

2 su barda?? s?cak tavuk suyu

1 adet ha?lanm?? tavuk budu

1 adet ha?lanm?? tavuk gö?sü

3 yemek ka???? dolmal?k f?st?k

1 yemek ka???? ku? üzümü

1/2 çay ka???? tuz

1/2 çay ka???? toz k?rm?z? biber

1/2 çay ka???? karabiber

1/4 çay ka???? yenibahar

perde pilav?

Yap?l???
Ha?lanm?? tavuk butu ve gö?üs etlerinin derilerini ay?klay?n. Kemikli k?s?mlar?n? ay?klad???n?z tavuk etlerini uzun ince parçalar halinde didikleyin. Ku? üzümlerini ?l?k suda bekletin. Pirinçleri berrak bir su salana kadar bol suda y?kay?n, fazla suyunu süzdürün. Tereya??n? geni? tabanl? bir pilav tenceresinde eritin. Dolmal?k f?st?klar?n yar?s?n? kat?p k?s?k ate?te kavurun. Pirinçleri ilave edip k?s?k ate?te ?effaf bir görünüm alana kadar kavurun. Kalan dolmal?k f?st?klar, tuz, toz k?rm?z? biber, karabiber, yeni bahar? kat?p kar??t?r?n. S?cak tavuk suyu ve bol suda y?kay?p suyunu süzdürdü?ünüz ku? üzümlerini ekleyin. Kapa?? kapal? tencerede, k?s?k ate?te suyunu çekene kadar pi?irin. Demlenmeye b?rak?n.

Pilav? kaplayacak hamuru haz?rlamak için; yumurta, yo?urt, zeytinya?? ve tuzu geni? bir kar??t?rma kab?na al?n. Azar azar un ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar kar??t?r?n. Ele yap??mayacak k?vamda bir hamur haz?rlayana kadar yo?urun. Kullanaca??n?z ?s?ya dayan?kl? porsiyonluk kaplar? tereya??yla bolca ya?lay?n. Kenar k?s?mlar?na ortadan ikiye ay?rd???n?z kabuksuz bademleri bast?rarak yerle?tirin. Haz?rlad???n?z yumurtal? hamuru dört e?it parçaya böldükten sonra oklava yard?m?yla fazla kal?n olmayacak ?ekilde aç?n. Hamurlar? kenar k?s?mlar? d??ar? sarkacak ?ekilde kal?plar?n içine oturtun. Bademlerin dü?memesine dikkat edin.

Demlenen pilava didilmi? tavuk etlerini ekleyip alttan üste do?ru kar??t?r?n. Pilav? kal?plara payla?t?r?p üzerlerini düzeltin. Kenara sarkan hamur parçalar?yla kapat?p tereya??n? sürün. Haz?rlad???n?z perde pilav?n? önceden ?s?t?lm?? 190 derece f?r?nda 30 dakika kadar pi?irin. F?r?ndan ald?ktan sonra dikkatli bir ?ekilde ters çevirip s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Kaynak: yemek.com