Renkli Duvarlar


Zeyrek Ö?renim Birimi gönüllüleri, Hac? Süleyman Bey ?lkokulu’nun duvarlar?n?, Birim Sorumlusu Umut Balk?z’?n çizimleri ile renklendirdi.

Zeyrek Mahallesi içerisinde bulunan ve birçok ö?rencinin Zeyrek Ö?renim Biriminin renklendirdi?i Hac? Süleyman Bey ?lkokulunu, bu sefer de gönüllüler renklendirdi.

unnamed (3) unnamed (2)

Zeyrek gönüllüleri, okulda çal??an ö?retmenler ve çocuklar ile birlikte iki hafta boyunca okul duvarlar?n? boyad?. 23 Nisan haftas?nda gerçekle?tirilen bu etkinlik sayesinde, okulun duvarlar? ilgi çekici bir hal ald?. Bir yüzünde Birim Sorumlusu Umut Balk?z’?n serbest çizimleri yer al?rken, kar?? yüzünde rakamlar yerini buldu.

unnamed (1)DSC_5303-min

IMG-20180423-WA0002

?ki hafta süren etkinli?in sonunda, Hac? Süleyman Bey ?lkokulunda 23 Nisan etkinlikleri kutland?. Çocuklar?n haz?rlad?klar? gösteriler izlenirken, ayn? zamanda Zeyrek gönüllüleri çocuklar için küçük bir yüz boyama etkinli?i düzenledi.