En İyi Ben Yaparım

IMG-20170526-WA0044Muradiye kad?nlar?, yöresel yemek yar??mas?nda marifetlerini sergiledi. “Ayrana?? çorbas?, keledo?, tuzlu bal?k, tand?r ekme?i, bulgur pilav?’’ yemeklerinin sergilendi?i yar??mada birinciler belli oldu.

Muradiye kad?nlar? TEGV gönüllüsü dört ki?ilik jüri kar??s?nda hünerlerini sergileyerek Muradiye’nin yöresel yemeklerini tan?tt?. Keledo? alan?nda birincili?i Ayfer Say?n kaparken, ayrana?? çorbas?nda da birincili?i Aygül Küçükpolat ald?. Tuzlu bal?k, tand?r ekme?i ve bulgur pilav? ise rakipsizce gönüllerin birincisi oldu.

Yar??mac?lar?m?z?n ellerine sa?l?k diyor, evlerinde ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz.