Eski Sokak Oyunları İle Günümüz Oyunları

Günümüzde kaç kişi eski sokak oyunları oynuyor?

Eskiden misket, saklambaç gibi oyunlar vardı.  Çocuklar neşeyle oynardı. Teknoloji geliştiğinden, eski sokak oyunları yerini video oyunlarına bıraktı. Araştırdım ve sonuçlar bu gerçeği kanıtlıyor.

Beş tane oyun belirledim: körebe, saklambaç, yakar top, misket ve video oyunları. Bu oyunlar hakkında okulda bir arkadaşımla beraber küçük bir araştırma yaptık. Sınıfta ve okul bahçesinde karşılaştığımız çocuklara bu beş oyundan hangisini daha çok seviyorsunuz diye sorduk.

1- Körebe: 3 Kişi                2- Saklambaç: 9 Kişi
3- Yakartop: 19 Kişi            4- Misket: 1 Kişi
5- Video Oyunları: 40 Kişi

Size bu oyunları kısaca tanıtmak istiyorum:
KÖREBE: Ebenin gözleri bağlanır. Diğer oyuncuları ebelemeye çalışır.
SAKLAMBAÇ: Bir kişi ebe olur. Gözlerini kapatıp belirlenen sayı kadar sayar. Diğerleri saklanır. Ebe onları bulmaya çalışır. Bulursa ebeler.
YAKARTOP: Topla oynanan bir oyundur. Bu oyunda iki takım olur. Bir takım seçilir ve seçilen takım ortada olur. Kenardakiler ortadakileri topla vurmaya çalışır.
MİSKET: Misketler dizilir, diğer misketlere vurmaya çalışılır.

körebe
Bence teknolojiden uzak kalmamalıyız ama çok da bağımlı olmamalıyız. Eve kapanıp video oyunu oynamaktansa ara sıra dışarı çıkıp sokak oyunları oynamalıyız. Biz de TEGV’de arkadaşlarımızla bu oyunları oynuyoruz. Geçen gün bahçemizde körebe oynadık ve çok eğlendik. Herkese sokak oyunları oynamalarını öneriyoruz.