Kiliseden camiye

kiliseden-camiye

Istanbul’da oldukça önemli bir eser olan Sümbül Efendi Camii, resmi adıyla Pir Yusuf Sümbül Sinan Asitanesi, Kocamustafa Paşa semtinde bulunur.

Eserin aslı, Hosios Andreos Manastırı Kilisesi’dir. İstanbul’un fethinden sonra harap halde bulunan kilise II. Beyazıd’ın Vezir-i Azam’ı Koca Mustafa Paşa tarafından 1486 tarihinde camiye çevrilmiş, yanına medrese, hamam ve çeşme yaptırılıp bir külliye haline getirilerek Manastır havasından çıkarılmıştır.

Caminin avlusunda 2000 yıllık olduğu söylenen bir çınar ağacı vardır. Ve onun altında da Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin’in torunlarının kabirleri bulunmaktadır. Ayrıca Müslüman olduktan sonra Sarı Sıdıka adını alan Konstantin’in kızı Katerina’nın mezarı da buradadır.

Sümbül Efendi Camii’nin minaresi, Ayasofya Camii’nin minareleri ile birlikte İstanbul’un en eski minarelerindendir. Sümbül Efendi Camii’nin minaresinin bir başka tarihi özelliği ise Osmanlı Devleti zamanında minarelerde kandil yakma adetinin ilk burada başlamış olmasıdır.